საკონტაქტო ინფორმაცია

 

მისამართი: . . . .


ტელეფონი:+(995) 322 74 04 31

 
მობილური:
              + (995) 558 48 90 47;
              + (995)599 42 19 71 გელა   

              + (995)598 32 32 71 მადონა


ვებ:             www.georgiacalls.ge
Email:         info@georgiacalls.ge  
                  mail@georgiacalls.ge

 

 

 საბანკო ანგარიში :TBCBank  

 საბანკო კოდი :TBCBGE 22

 ანგარიშსწორების ანგარიში:GE48 TB79 9913 6080 1000 06